BESTEMOR INGAS ANER

fredag 28. mars 2014 07:52 Inge Lars
Skriv ut

Bestemor Inga


En tremenning av meg, Jan-Magnus Pedersen, spurte i en epost nettopp om vi var i slekt, om min far og hans far Theodor var søskenbarn og om min bestemor Inga og hans farfar Lorents var helsøsken. De to første tingene han lurte på var ikke vanskelig å bekrefte, men spørsmålet om helsøsken fikk meg til å lure. Lenge har jeg vært klar over at jeg egentlig vet lite om slekta til bestemor Inga, så dette med helsøsken eller ikke måtte jeg finne ut av. Jan-Magnus satte meg dermed igang med det jeg lenge har tenkt på, å etterforske bestemor på Birkeli sine aner.

 


Ingas slekt i geografien

Hele Ingas kjente opphav finner vi i dette kartet, med Didrikkes Landegode innfelt.

Kart

Her har vi også med Birkeli, hvor hun levde mesteparten av sitt voksenliv. Også Urskar hvor hennes mor Lina ble født og vokste opp, og Breimoen i Ertenvåg hvor hun giftet seg for andre gang, og endte sine dager.


Ingas Stamtavle

Inga Loise Marie Leonhardsdatter, f. 13/10 1887 Skaanland, g.20/7 1913, d. 24/8 1966
Mor: Eline (Lina) Anne Hansdatter, f. 1859 Urskar
Mormor: Elin A. Danielsdatter, f. 28/9 1823, d. 10/12 1893
Mms mor: Abelone Pedersdatter, f 1795 Hjartåsen Rana, d. 25/7 1869 Beiarn
Mm mm: Ellen Olsdatter, f. 1770 Nabben Rana, d. 1818 Hjartåsen Rana
Mm mf: Peder Pedersen, f 1765 N. Dunderdalen Rana, d. 1848 Rabben Rana
Mms far: Daniel Torgersen, f. 30/7 1775, d. ?
Morfar: Hans Chr. Olsen, f.8/1 1820 Savjord Beiarn, d 28/9 1898 Urskar
Mfs mor: Karen Pedersdatter, f. 4/4 1796 Kvæl Beiarn, d. 4/5 1836 Beiarn
Mfs mm: Mali Larsdatter, f. 1755 Larsos Beiarn, d. 1822
Mfs mf: Peder Henriksen, f. 1751 Kvæl, d. 1836
Mfs mfs mor: Anne Larsdatter, f 1704, d. 1780
Mfs mfs far: Henrik Olsen, f. ? Kvæl
Mfs far: Ole Kristoffersen, f. 1787 Savjord, d. 1966 Beiarn
Mfs fm: Anne Olsdatter?/ Jonsdatter?
Mfs ff: Kristoffer Pedersen, f. 1748 Larsos
Mfs ffs mor: Anne Pedersdatter, f. 1710, d. 1771
Mfs ffs far: Peder Kristoffersen
Far: Leonhard Nikolai Petersen, f. 1856 Fjeld, d. 1888 Skaanland
Farmor: Didrikke D. Hansdatter, f 27/9 1832 Fenes Landegode
Fms mor: Karen Steffensdatter
Fms mm: ?
Fms mf: Stephen Jensen (?), f. 1751
Fms far: Hans Andersen, f. ? Fenes
Fms fm
Fms ff Anders Erichsen, f 1769 Fenes
Fms ffs mor: Martha Jensdatter, f. 1741
Fms ffs far: Eric Olssen, f.1724
Farfar: Peter Larsen, f. 19/2 1827 Evjen, d. 8/10 1864 Fjeld
Ffs mor: Anne Karlsdatter, f. 1792 Skånland, d ?
Ffs mm: Malena Peersdatter, f. 1756 ?
Ffs mf: Carl Hanssen, f. 1755 ?
Ffs far: Lars Andersen, f. 1796 Fjeld, d?
Ffs fm: Lisbet Larsdatter, f. 1769
Ffs ff: Anders Joensen, dp. 24. apr.1763, d. 1833 Fjell (grv. 2. okt.) 
ffs ffs far: Jo Jensson, f. 1729 Skånland, d 1793 Fjell
ffs ffs ff: Jens Person, f. 1699 Skånland?, d. 1744 Skånland
ffs ffs fm: Marit Jonsdatter, f. 1699 Kirkegrenda Bodø, d 1771 Fjell
ffs ffs mor: Dordei Jansdatter, f 1720 Meløy?, d. 1793 Fjell

Inga Leonhardsdatter

Inga

Både i Beiarboka og i slektboka til Karl Stensø og Hermann Mentzoni er bestemor oppført med pikenavnet Pettersen, mens hun selv, for eksempel i sine fotoalbum, skrev Pedersen. I Digitalarkivet finner jeg imidlertid fra folketellingen1900 henne oppført med pikenavnet Leonhordsen, altså datter til en Leonhord, og stedatter til Peder Hansen. Jeg kan huske at det ble snakket om en Leonhard, som må ha vært første mannen til Ingas mor Eline, men som antagelig døde en gang i 1887-1890. Tidligst 9 måneder før Inga ble født, 13. oktober 1887, og senest en god stund før hennes halvbror Morten ble født i 1891. 

Utdrag fra folketellingen i 1900 for husstanden til Peder og Eline i Ertenvågen.

NavnAlder/fødtFødestedFamiliestillingSivilstandYrke
Peder Hanssen 1857 Gildeskål Hf g Gårdsdrift, selveier, fiskeri
Eline Hansdatter 1859 Bodin Nor Hm g gårdmandskone
Inga Leonhordsen 1887 Bodin Nor steddatter ug steddatter
Morten Pedersen 1891 Gildeskål S ug søn
Herman Pedersen 1894 Gildeskål S ug søn
Teodor Peder 1896 Gildeskål S ug søn
Alvilde Pedersdatter 15.07.1899 Gildeskål D ug datter

Her ser vi også at både Eline og Inga er født i Bodin, så vi må lete der i arkivene, og vi må lete etter en Leonhord eller helst Leonhard, som må være navnet til Ingas far, og min oldefar.

Ved folketellingen 1910 har Inga imidlertid skiftet etternavn til Petersen, det samme som sin far Leonhard, og gården i Ertenvåg heter nå Breimoen.

NavnAlder/fødtFødestedFamiliestillingSivilstandYrke
P. S. Amalius Hanssen 19.05.1857 Gildeskaal hf g Gardbruker, fiskeri
Eline Hanssen 10.09.1859 Bodin hm g Gårdmandskone
Inga Petersen 13.10.1888 Bodin d ug Datter, husstel, kreaturst.
Morten Pedersen 01.04.1891 Gildeskaal s ug Søn, fiskeri, gårdsdrift
Herman Pedersen 19.02.1894 Gildeskaal s ug Søn, fiskeri, gårdsdrift
Teodor Pedersen 12.07.1896 Gildeskaal s ug Søn
Alvilde Pedersdatter 15.07.1899 Gildeskaal d ug Datter
Lorents Pedersen 13.04.1902 Gildeskaal s ug Søn

Her kan vi også se at Peder Amalius skriver P. S. Amalius Hanssen, som passer til at de bare kalte ham Amalius Ertenvåg. Lorents, som ikke var født i 1900 tellingen er nå med. Morsomt å se at Inga i tillegg til å være datter også tar seg av hus- og kreaturstell .

Dette er altså i 1910, samme året som bestefars første kone Alice døde, så det kan ikke være lenge før Inga reiste til Birkeli som hushjelp, og i 1913 giftet seg med bestefar Lars Johan.

Ingas Dåp

I kirkeboka (ministeralbok for Bodø Landdistrikt) finner vi Inga først et stykke ut i 1888, og ser at hun ble døpt hjemme på Skånland, bare 5 dager før farens død, han har nok vært så syk at Lina ikke kunne forlate ham.

Ingas Dåp

Her ser vi at hun ble registrert som nr. 25 i 1888, født 13/10 1887, døpt (hjemme) den 19. mai 1888, dåpen stadfestet den 7. juli 1888, hennes fulle navn: Inga Lovise Marie, farens fulle navn og stilling: Fisker Leonhard Pettersen, morens fulle navn og stilling M(oder) Lina Hansen.

Ingas Dåp høyre

Fortsettelsen på neste blad: Foreldrenes bopæl: Skaanland, farens fødselsår: 1855, morens fødselsår: 1859, Fadderes navn og borgelig stilling: Gårdbruker Edvard Jensen Stensø, fisker Konrad Jensen Stensø, kone Lisa Hansen Skaanland, pige Simonette Simonsen Valnes (Leonhards søster?), at barnet er ektefødt, Hjemmedøpt av husmann Sivert Melby Skånland (ved folketellingen 1900 er det på Skaanland en agronom og "husmand med jord" fra Skogn som heter Sivert Melbye f. 1840), vitner: Georg Sellæg og kone Elen Sellæg Skaanland. Handelsmann på Skaanland Georg Sellæg var varaordfører i Bodin 1891-92, men fungerte som ordfører i store deler av perioden (Wikipedia).


Leonhard Petersen

Leonhard

Søk i digitalarkivet i Bodin fra folketellinga 1875 gir ikke noe resultat for Leonhord, så det skal nok være Leonhard. Da finner jeg en som passer med alder, han bor i Kobbosen i 1875, og i denne husstanden:

Navn
Alder/født
Fødested
Familiestilling
Sivilstand
Yrke
Arnt Villumsen
1847
Gildeskaals Prgj
hf
g
Fisker Husm. med Jord
Didrikka Hansdatter
1832
Bodø Sogn Prgj
hm
g
 
Leonhard Petersen
1856
Bodø Sogn Prgj
Son af Didrikka
ug
Tjenestekarl
Johan Petersen
1861
Bodø Sogn Prgj
Søn af Didrikka
 
 
Karoline Petersdatter
1859
Bodø Sogn Prgj
Datter til Didrikka
ug
Tjenestepige
Simonnette Simonsdatter
1870
Bodø Sogn Prgj
Datter af Didrikka
 
 

Leonhards mor Didrikka må også ha miste sin mann og far til hennes tre første barn, og han må ha het Peter. Siden det i Ministeralboka (se nedenfor) står at Leonhard er født på Fjeld, må Didrikka og Peter ha bodd der da han levde. I 1875 bor hun imidlertid i Kobbosen sammen med en fisker og husmann med jord, Arnt Villumsen. I 1870 fikk hun imidlertid en datter som har pikenavnet Simonsdatter, altså med en som heter Simon, noe som forteller at Peter antagelig døde mellom 1861 og 1869. Her ligger det skjult stoff til en tragisk historie, men det får ligge

Tilbake til Ingas far, hvis det er den rette Leonard bør han være død i perioden 1887-1890, og det stemmer. I skannet kirkebok, ministeralbok for Bodø landssokn over døde i 1888 finner jeg ham igjen som nr. 13 (andre linje), ministralbokside venstre blad.

Leonhards død, venstre blad

Og høyre blad.

Leonhard Petersens Død, høyre blad

Her er det mye nyttig informasjon. Han heter altså Leonhard Nikolai Pedersen, var gift da han døde av "brystbetendelse" den 23. mai 1888, og ble begravd og jordfestet den 4. juni. Brystbetennelse må være det vi nå kaller lungebetennelse, ikke det man nå kaller brystbetennelse, for da hadde han vært kvinne. Der står det også at han var "husmand" på Skånland, ble født på Fjeld 13. januar 1855 (ikke 1856 som oppgitt i folketellinga) og konfirmert 3. juli 1870. Dette må være første mannen til oldemor Eline, faren til Inga og oldefar til alle oss søskenbarn etter henne

Dette er spennende nytt for meg, som gir meg lyst til å finne ut mer om både Eline og Leonhard. Nytt søk gjennom Bodø / Landsoknet: 1879-1893, Ministerialbok tilbake i tid fra Ingas fødsel i 1887 finner jeg endelig paret i året 1885, den 11. november, som bekrefter at det er den rette Leonhard jeg har funnet.

Lina og Leongard

Lina og Leongard

Her får vi enda mer ny informasjon, at Eline heter Eline Anne Hansdatter og at hun er født på Urskar, datter av gårdbruker Hans Olsen. Interessant er det også å lese at Leonhard har Peter Schjelderup fra Valnes som forlover, mens Eline har Christian Olsen fra Bodø, kanskje hennes bror eller onkel.

I et skriv "Saltstraumen Historielags utferd til Valnes 5. Juni 2013" om Valnes Gård står det bla. "Peder Schjelderup startet også den første landhandel omkring 1870 i ei brygge i Valnesvika. Hans sønn Peter Schjelderup solgte eiendommen i 1893 til Konrad Jensen i forbindelse med at han kjøpte Skånland". Peter og Leonhard var nok gode venner, men om Leonhard fikk husmannsplassen på Skånland av Peter er ikke godt å si.

Oldefar triste historie

Leonhard døde altså 23. mai 1888, bare 33 år gammel, fikk bare 3 år sammen med Lina og bare ett halvt år med sin datter Inga. Hans far Peter Larsen fikk heller ikke leve lenge, han døde 38 år gammel på Fjeld 6. oktober 1864, da Leonhard var 9 år.

Ved folketellingen 1875 (se ovenfor) fant vi at Leonhard bodde i Kobbosen hos sin mor Didrikke, men tellingen 1865, året etter farens død, bor han hverken på Fjeld eller kobbosen. Ved søk på navnet hans finner vi ham på Stensø.

Han er nå pleiesønn hos Kristian og Beret Nilssen, men hvor mora og de andre søskene bor frem til 1875 er ikke godt å si.


Leonhards far Peter Larsen

I oppføringen av Leonhard og Linas giftemål i kirkeboka i 1885 så vi at Leonhards far var husmand Peter Larsen. Bare 3 år senere finner vi at Peter døde 6. oktober og ble begravd den 13. og det oppgis at han ble 38 år, og "gift Huusmand".

Peter Larsens død

Altså skal han være født mellom oktober 1825 og november 1826. Det har først vært skrevet at han bodde på Efjen, men rettet til Fjeld. Dette kan indikere at han kanskje ble født på Evjen, som ligger bare et par km unna på anddre siden av Fjellvika.

I folketellinge 1801 er det bare en Lars på Fjeld, nemlig Lars Andersen på 5 år. Hvis dette er faren til Peter er han 30 år i 1826, så det kan passe.

Navn
Alder/født
Fødested
Familiestilling
Sivilstand
Yrke
Anders Joensen
43
 
Husbonde
Begge i 1ste egteskab
Gaardmand og fisker
Lisbet Larsdatter
31
 
Hans kone
Begge i 1ste egteskab
 
Jacob Anderssen
9
 
Deres børn
Ugift
 
Johannes Anderssen
7
 
Deres børn
Ugift
 
Lars Anderssen
5
 
Deres børn
Ugift
 
Bertel Anderssen
2
 
Deres børn
Ugift
 

For å finne igjen en forbindelse mellom denne Lars og vår Peter må jeg begynne å lete etter et giftemål etter han fyller 20, altså fra 1816. Det finner jeg, den 12. november 1821 gifter ungkarl Lars Andersen seg med Ane Cathrine, begge fra Evjen.

Lars Andersen Gift

19. februar 1827 får de en sønn som de kaller Peter Andreas

Peter Andreas Larsen Døpt

Dette må være foreldrene til Peter Larsen. Selv om Lars var på Fjeld som 5-åring i 1801, mens denne Lars er fra Evjen. Evjen er som sagt bare rett over Fjellvika, så de har nok flyttet dit, og Peter flyttet tilbake da han giftet seg med Didrikke, og fikk sønnen Leonhard.

Den eneste Ane Carlsdatter med rimelig alder og i området er datter til Carl Hanssen og Malena Peersdatter på Skånland. I 1801 var hun 9 år, altså 4 år eldre enn Lars, men det må være henne som er Peters mor.

Navn
Alder/født
Fødested
Familiestilling
Sivilstand
Yrke
Carl Hanssen
46
 
Husbonde
Hans 2det, hendes 1ste egteskab
Gaardmand og fisker
Malena Peersdatter
42
 
Hans kone
Hans 2det, hendes 1ste egteskab
 
Ane Carlsdatter
9
 
Deres børn
Ugift
 
Inger Carlsdatter
6
 
Deres børn
Ugift
 
Maren Carlsdatter
3
 
Deres børn
Ugift
 

Da heter altså foreldrene til Peter Larsen, Lars Andersen og Anne Karlsdatter, og de bor på Evjen når Peter blir født. Videre ser vi at foreldrene til Lars er Anders Joensen og Lisbet Larsdatter, mens foreldrene til Anne Carl Hanssen og Malena Peersdatter. 


Oldemor Elines opphav

Lina

Blant de som bor på Urskar ved folketellingen 1975 og 1900 er Eline oppført som Lina Anna Hansdatter, men det er Ingas mor og min oldemor. Laila fortalte meg at hun trodde Eline gikk under navnet Ertenvåg-Lina, så Lina har nok vært navnet folk har kalt henne. Vi ser at hennes mor hete Elin Anna Danielsdatter og er født i Beiarn, det samme er Hans Christian. Lina hadde to søstre Hanne og Abelone, som nok var flyttet hjemmefra i 1875, og to brødre, Salamon og Olai, det var Olai som overtok gården. Olae og Olai Hansen må være samme person, og ett av fødselsårene er feil. Søk i kirkebøkene viser at han er født den 15. juli 1866, og der er navnet tydelig Olai, altså, feil navn men riktig fødselsår i 1875-tellingen, riktig navn, men feil årstall i 1900-tellingen.

Folketellingen 1875 for Urskar

Navn
Alder/født
Fødested
Familiestilling
Sivilstand
Yrke
Hans Christian Olsen
1820
Beierens Prgj
hf
g
Gaardbr. Selveier
Elin Anna Danielsdatter
1823
Beierens Prgj
Hans Kone
g
 
Lina Anna Hansdatter
1859
Bodø Sogn Prgj
d
ug
Hjælper Forældrene
Salamon Berg Hansen
1863
Bodø Sogn Prgj
s
 
 
Olae Hansen
1866
Bodø Sogn Prgj
s
 
 

Folketellingen 1900 for Urskar

Navn
Alder/født
Fødested
Familiestilling
Sivilstand
Yrke
Olai Hansen
1865
Bodin herred*
Hf
g
Gaardbruger S og fisker
Elida Johannesdtr
1866
Gildeskaal Nor
Hm
g
Gaardmandskone
Josefine Olaisdtr
1887
Bodin herred*
D
ug
Datter
Hermand Olaisen
1889
Bodin herred*
S
ug
Søn
Edvarda Olaisdtr
1891
Bodin herred*
D
ug
Datter
Josefa Olaisdtr
1894
Bodin herred*
D
ug
Datter
Hilmar Olaisen
1897
Bodin herred*
S
ug
Søn
Hans Olaisen
15.08.1900
Bodin herred*
S
ug
Søn

Et bevis på det jeg sa innledningsvis, at det ble lite snakket om Ingas slekt, og at de ikke visste mye om den, ser vi når vi leser i pappa Mortens historie "Valnesvatnet rundt" om Urskar. Han skriver: "Urskar ble fraflyttet året 1922. Olai og Elida var de som sist bodde i Urskar. Sammen med sine to sønner, Hans og Johan Urskar, flyttet de til Arnøya. Olvar og Hilmar Urskar flyttet til Bodø, antakelig på samme tid", At han ikke nevner at Olai faktisk var hans mormors bror, hans egen "gammel-onkel", må bare bety at han ikke visste det.

På Facebook fant jeg en som heter Arild Urskar, som jeg ble venn med, og fikk hyggelig informasjon fra. Han er barnebarn til Hilmar Pareli Kaurin Urskar, født 16. april 1897, og sønn til Olai Hansen Urskar, som igjen er bror til min oldemor Lina Anna. Deres foreldre, Hans Christian og Elin Anna (Danielsdatter) Olsen er Arilds og mine felles tippoldeforeldre, og vi er firmenninger. Arild skal prøve å finne bilder fra Urskar i familien.


Tippoldemor Didrikke

Didrikka

Leonhards mor Didrikke Dorthea ble født på Fenes på Landegode den 27. september i 1832.

Faren Hans Andersen og Mora Karen Steffensdatter har jeg enda ikke funnet igjen, hverken i folketellinger eller kirkebøker, men fadderne kan kankje være ledetråder. Lars Pedersen fra Rønvik, Johannes Hansen fra Bodø by, Gunnhild Rostad Bodø (ibid betyr samme sted som foregående), Johanna Fredriksdatter Bodø og Ane Olsdatter Bodø. Tre faddere fra Bodø og en fra Rønvik kan tyde på at de har slekta på Bodøhalvøya. Ellers ble hun nok døpt i Bodø eller Bodin kirke, for det har vel aldi vært noen kirke på Landegode.

Didrikas dåp

På linjen ovefor "Døbt" avsnittet står det skrevet: Indleet (som betyr introdusert) Hans Andersens Qvinde Fenæs på Landegode. På den tiden måtte moren gjenintroduseres (og velsignes?) i menigheten etter at barnet var født, før hun kunne delta i barnets dåp. Dette må nok være en etterlevning fra Luthers syn på kvinner og barnefødsler. Skrekk og gru!


Leonhards søster Simonette

Simonette

Ved folketellingen 1875 så vi at Didrikka bodde i Kobbosen hos en Ard Villumsen, og hadde både Leonhard, Johan, Karoline og Simonette der. I 1900 tellingen finner at Simonette har giftet seg med Karl Larsen i Skivika på Straumøya. Her har hun tre barn, tilsynelatende ikke med Karl, men ifølge registreringen med en som heter Ole, siden barna herer Olsen og Olsdatter. Vi ser også at hun har sin mor Didrikke boende hos seg, og hun kaller seg nå Vilumsen og er "skipperenke". Altså har mora giftet seg med han hun bodde hos i Kobbosen, som var skipper, men er nå død.

Navn
Alder/født
Fødested
Familiestilling
Sivilstand
Yrke
Karl Larsen
1873
Bodin herred*
Hf
g
Gaardbruger S og grupearbeider
Simonette Simundsdtr
1870
Bodin herred*
Hm
g
Gaardmandskone
Ludolf Olsen
1894
Bodin herred*
S
ug
Søn
Arntine Olsdtr
1896
Bodin herred*
D
ug
Datter
Alfred Olsen
1898
Bodin herred*
S
ug
Søn
Didrikke Vilumsen
1832
Bodin herred*
FL
e
Skipperenke - husgjerning
Gunerius Haga
1848
Værdalen NT
EL
e
Murersvend.

At Simonette har tre barn med en annen enn Karl, som hun er gift med, ville vært uhørt. Det beror ganske sikkert på feilaktig informasjon eller rot i papirene til telleren. Det var vistnok en Ole på denne gården før Karl overtok den, nemlig Ole Pedersen, men han var gift med Eline Johannesdatter. Dette paret flyttet til Bjørkvika i Seivåg og fikk mange barn der, blant annet tre i samme periode som Simonette og Karl, i 1893, -95 og -97.

I folketellinga 1910 har alle tre barna til Simonette og Karl etternavnet Karelsen, som vi ser her:

Skivik 1910

Ingas søskenbarn Ludolf Karlsen Skivik

Ludolf Skivik

 

Hvem kan være Simonettes far?

Søk etter mannspersoner med fornavnet Simon i Bodø gir bare to treff som kan passe med alder, nemlig Simon Wæsgaar fra Mørkved og Simon Pedersen fra Mostig (Mosti).

I Gildeskål, på Sør-Arnøy, finner jeg derimot en Simon Andersen som er ugift gårdseier i 1865, og som bare er 4 år yngre enn Didrikke. Han er ikke lenger blant oss i 1975, så her er det en veldig sannsynlig kandidat.

Navn
Fødselsdato
Fødested
Stilling og stand
Bosted
Hendelsesdato
Rolle
Kilde
1843*
Bodø Præstegjeld
Deres Søn ug Fisker
Bodø: Mørkved
31.12.1865
folketelt
Folketelling 1865 for 1843L Bodø prestegjeld, Bodø landsokn
1843
Bodø S. og P.
s ug Bødker. Fisker og hjælper Forældrene
Bodø: Mørkved
31.12.1875
 
Folketelling 1875 for 1843L Bodø prestegjeld, Bodø landsokn
1845*
Bodø Præstegjeld
Deres Søn ug
Bodø: Mostig
31.12.1865
folketelt
Folketelling 1865 for 1843L Bodø prestegjeld, Bodø landsokn
1846
Bodø S. og Pr.
hf g Husm. og Fisker
Bodø: Mostig
31.12.1875
 
Folketelling 1875 for 1843L Bodø prestegjeld, Bodø landsokn
1836*
 
Gildeskaal
 
ug Gaardbr. Selveier
 
Gildeskaal: Sør-Arnø
 
31.12.1865
 
 
Folketelling 1865 for 1838P Gildeskål prestegjeld

Begge fra Bodø har passende alder, men begge levde også i 1875, 5 år etter Simonettes fødsel. Simon Pedersen har giftet seg i mellomtiden, og bor på Mostig som husfader, så det er vel mindre sannsynlig at han har rotet med Didrikke, men ikke umulig. Simon Væsgaar, med V i 75, bor imidlertid hjemme og er ugift i 75. Hvis noen av disse er faren, vil jeg holde en knapp på Vesgaar, men holder også muligheten åpen for Pedersen.

Når vi vet at Didrikke levde sammen med Arnt Villumsen i 1875, som var født i 1847 og var 15 år yngre enn Didrikke, og vi vet at de giftet seg senere. Da er det ikke usannsynlig at hun hadde et forhold til en av de to Simonene jeg fant, som begge er eldre enn Arnt.

Likevel er det Arnøy-fjæringen som er den heteste kandidaten, men for å få dette bekreftet må jeg lete gjennom kirkebøkene for 1870 og se om jeg finner Simonettes dåp.

Grundig gjennomgang av ministeralbøkene for både Bodø/Bodin, Gildeskål, og Beiarn for sikkerhests skyld, gir ikke noe resultat. i Klokkerboka for Bodø finner jeg henne derimot, født 29. april 1870. Under kolonnen Dåpsdato står det noe. som kanskje betyr hjemmedøbt? Hennes hele fornavn er Simonette Emilie Pederikke, og det står at hun er ægte, og at faren heter Simon Andersen, som må være Simon fra Sør-Arnøy. Altså var Didrikke gift med Simon Andersen, men han har dødd før 1875

SimonettesDaap-blad1

På blad 2 ser vi at Arnt Villumsen, som Didrikke sener gifter seg med, er fadder. I 2. og 3. kolonne står det bare gjentagelsestegn, men jeg har "jukset" inn teksten som gjentas, at hun er hjemmedøpt.

SimonettesDaap-blad2

 


Didrikkes mor

Didrikkes mor heter altså Karen Steffensdatter, og vi kan regne med at hun mellom 20 og 35 år, altså født mellom 1797 og 1812. Søk i digitalarkivet gir ingen resultat for hennes navn, så vi må lete etter faren, en Steffen eller Stephen i området rundt Landegode. I digitalarkivet finner vi bare data fra folketellinger, og bare fra 1801 for Bodøområdet. Der er det ingen Steffen, men 2 som heter Stephen, en Stephen Olsen på 7 år i Valvika (Walviig) og en Stephen Jensen på 50 år på Kløkstad. Olsen er for ung, så det er bare Jensen som kan være aktuell, selv om han er i eldste laget, men ikke umulig. Kløkstad er også veldig sannsynlig med tanke på kontakten med folk fra Landegode.

Steffen Jensens familie på Kløkstad ved folketellingen 1801:

Navn
Alder/født
Fødested
Familiestilling
Sivilstand
Yrke
Stephen Jensen
50
 
Huusbonde
1ste egtesk.
Jordm. og fisker
Karen Olsdatter
54
 
Hans kone
2det egtesk.
 
Ole Olssen
23
 
Hendes børn
Ugift
 
Johannes Olssen
14
 
Hendes børn
Ugift
 
Maren Stephensdatter
10
 
Begges datter
 
 

Steffen Jensen og Karen Olsdatter har bare en datter felles, og hun er 10 år i 1801. Det er usannsynlig at Karen kan ha fått flere barn, men i løpet av de neste 12 år kan hun godt ha dødd og Steffen giftet seg på nytt, og fått en datter som han har kalt opp etter sin avdøde kone Karen.

Her er det mulig å finne et dødsfall, giftemål eller barnedåp i tiden 1801 til 1812 i skannede kirkebøker.

Etter å ha saumfart ministerialboka (sogneprestens bok) for Bodø, perioden 1796-1817, gjennom årene 1801 til 1815, finner jeg ingen Karen datter til Steffen eller Stephen, og siden hun heller ikke finnes i folketellingen for 1801 kan det bety at hun ikke er fra dette sognet, og Kløkstad-sporet er feil.

Ved søk i hele Nordland finner jeg bare to Karen Stephensdatter, ei som var 13 år i 1801 fra Wiig i Saltdal og ei på 14 år fra Finsnes i Lenvik. Disse ville vært hhv. 45 og 46 år når Didrikke ble født i 1832, noe som er veldig usannsynlig i de tidene, men ikke umulig. Kanskje er det Karen fra Saltdal som er min tipp-tipp-oldemor, men det tror jeg ikke så mye på.

En tredje mulighet er det at presten har skrevet feil for dåpen av Didrikke, nemlig at mora heter Maren og ikke Karen. Da passer Kløkstad-sporet veldig bra, med at det er Maren Stephensdatter, som var 10 år i 1801, og dermed 42 år i 1832.

Mer leiting i kirkeboka avslører at Didrikke hadde en søster som ble født 2. november 1829, og døpt 3. januar 1830. Her kan man tydelig lese at mora heter Karen og bestemt ikke Maren.

Didrikkes søster

Skal lete mer etter Karen Steffensdatter.


Didrikkes far

Hans Andersen heter Didrikkes far, men jeg finner ingen med det navnet i folketellinger hverken for 1801 eller 1865, i Bodø sokn, og heller ikke noen som kan stemme med alder og bosted i hele Nordland. Han er mest sannsynlig fra området, men kan være født etter folketellingen i 1801 og død før 1865, begge delene er ganske sannsynlig.

Vi må derfor lete etter foreldrene, og en far som heter Anders. For Feenæs viser folketellingen 1801 bare en med det navnet, nemlig Anders Ericssen.

NavnAlder/fødtFødestedFamiliestillingSivilstandYrke
Eric Olssen 77   Husbonde Hans 1ste hendes 2det Gaardm.
Martha Jensdatter 60   Hans kone Hans 1ste hendes 2det  
Anders Ericssen 32   Søn Ugift  
Johannes Jenssen 17   Tjener Ugift  
Ane Joensdatter 12   Fosterdatter Ugift

Anders Ericssen er 32 år i 1801, enda ugift, men det kan stemme med at han gifter seg og får en sønn Hans i rimelig tid etter 1801, mest sannsynlig de første 10 år, og senest 1812. Ikke serlig sannsynlig at Hans fikk Didrikke i en alder under 20 år.

Dessverre klarer jeg ikke å finne hverken giftemål for Anders, eller dåp for Hans mellom 1901 og 1812 i kirkebøkene, men noen av prestene skrev veldig utydelig, så det kan hende at jeg har oversett hendelsene. Det rare er at jeg heller ikke finner noe giftemål mellom Hans og Karen i tiden før Didrikkes fødsel.

Selv om jeg ikke finner disse hendelsene i kirkebøkene har jeg god tro på at både Anders Ericssen og Eric Olssen er hhv Didrikkes bestefar og oldefar. Det er flere muligheter for at de hendelsene jeg ikke finner i kirkebøkene for Bodø likevel har skjedd. Det kan være som jeg sier, at de er så utydelige at jeg overser dem, men litt usannsynlig for tre tilfeller. Derimot kan det hende at Anders har giftet seg, fått barn og døpt det i et annet område, og at Hans har vokst opp og giftet seg der, men flyttet tilbake til Fenes før Didrikke ble født. Denne teorien passer også til at jeg ikke finner Karens opphav i Bodø-området. Å finne ut av dette krever strevsomme søk, som får ligge en stund.

 

I matrikkelen for Fenæs på Landegode av 1838 finner vi at Hans Andersen er oppsitter av nytt matr.nr.: 113 (gammelt 42) løpenr.: 285.

 

Matrikkel 1836


Erich Olsen

29. april 1804 begraves Anders sin far Erich Olsen. I kirkeboka står det at han ble 90 år, men ifølge folketellingen skulle han bare være 80. At han i følge den er 17 år eldre enn sin kone er mye, men ikke usannsynlig, men at han var 27 år eldre er vel litt drøyt, så her velger jeg å tro at sognepresten enten skrev feil eller hørte feil da han fikk oppgitt alderen.

Erich Olsens død

 


Didrikkes Bror?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folketelling 1865 for 1843L Bodø prestegjeld, Bodø landsokn, Fenes, Værene (må være fenes på Landegode).

NavnAlder/fødtFødestedFamiliestillingSivilstandYrke
Hans Hansen 33 Bodø Landsogn hf g Gaardbruger, Forpagter, Fiskeri
Hanna Martine Jørgensdatter 36 Bodø Landsogn Hans Kone g  
Hendrihjette Bernthine Hansdatter 8 Bodø Landsogn Deres Datter ug  
Marcelia Didrika Hansdatter 4 Bodø Landsogn Deres Datter ug

Hans Hansen er 33 år i 1865, altså født 1831-33. Hans  må være Didrikkes bror, og født veldig nær Didrikke, mest sannsynlig i 1833. Dessverre finner jeg han ikke i kirkebøkene, men jeg tror likevel det er broren. Han har en datter som har Didrika som mellomnavn, sikkert etter sin søster,

Sist oppdatert fredag 06. januar 2017 11:22