Birkelisidene

...Birkelis gode sider

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Hjem Birkelistoff Morten Birkeli Veier og stier på Birkeli - Krokjen

Veier og stier på Birkeli - Krokjen

E-post Skriv ut PDF
Artikkelindeks
Veier og stier på Birkeli
Krokjen
Eggesvik
Østover
Navnesteder
Nygårdsjøen
Sandmoen
Sørvika
Fisketur til Ågvannet
Ølmenningsvannet
Stier og stier
Vinterferdsel
Til Ertenvågen
Vintermarka
Vinteved
På ski
Alle sider

KrokenKrokjen

Da begynner vi med stien fra Krokjen til Birkelid, korteste avstand fra Birkelid til sjøen. Her bygde Lars L. Birkelid og sønner et naust, etter tillatelse fra eierne av Åg, et par hundre meter lengre ut i Beiarnfjorden. Vi starter ved dette naustet, og begynner på den stupbratte stien opp til Birkelid. Vi kommer straks opp på Kroksletta hvor der er tomter etter gammel samisk bosetting. Med en 30-4o kilos melsekk på ryggen, og allerede sterk stigning, går det ikke så fort opp til første hvileplass. nemlig Krokenkilda. Med avskårne hundsløyk stammer, som nyttes som sugerør. Kan du her nyte det iskalde kildevannet. Men først bør du legge et stort og rent blad fra sløyka i bunnen av der du skal drikke. Dette for å avverge at du får sand i sugerøret.

Men ”lange kvilan gjær mange milan” sa onkel Sakarias alltid, så det er bare å ta fatt på stien igjen. Fra denne første kvileplassen slynger den opptråkkete stien seg mange steder helt fram på stupet ned til bunnen av Ågdalen. Fram på dette stupet ble det i gammel tid satt opp et gjerde for å forhindre at kjyra som beitet her skulle ramle ned i dalbunnen. Likevel mistet ågfolket flere kjyr som ramlet utfor, og slo seg i hjel. Gjerdet måtte ofte ettersees og repareres, Dette var folket på Birkeli ofte og hjalp til med. Det ble regnet som et pliktarbeide. For det hendte jo at kjyra fra Birkeli streifet ned til Åg særlig i sopptiden.

Så går stien videre med varierende stigning, for så å gå i vinkel til venstre med sterk stigning opp til Kvilarsteinen. Her kvilte man seg ekstra lenge før fortsettelsen opp til høyden av Ågdalen. Her er stien opp til Legda meget bratt og krevende. Vi kommer nå opp til høyden av Ågdalen hvor terrenget flatner litt og blir litt lettere.

Oppe på Legda hadde man ved større transporter hest og kjerre stående tjoret mens var nede i Krokjen og hentet børene. De tunge børene ble nå lastet på hestekjerra også fikk hesten dra lasset opp til høyden av Ågdalen og hjem til gården på Birkelid.

Fra denne høyden er vi nå kommet til terrenget som hører til Birkelid. Litt senere i tiden, ble det av sysselsettings midler bygget en kjøreveg fram til gården, og dermed lettere adkomst. Etter denne kjørevegen er det flere stoppe steder for å hvile seg og drikke godt vann. Vi kan nevne Bergan, Ågda1svannet, Trappberiskogen, Trappberjan og Sletten. Alle disse stedene var stoppe og hvilesteder før det ble bygd kjøreveg, og da man også på denne strekningen måtte bære alt på ryggen.Sist oppdatert onsdag 21. april 2010 15:12  
Antall ganger lest: 9651