Birkelisidene

...Birkelis gode sider

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Hjem Birkelistoff Historie Inga Birkelids forfedre fra Straumen - Anna fra Kipparberget

Inga Birkelids forfedre fra Straumen - Anna fra Kipparberget

E-post Skriv ut PDF
Artikkelindeks
Inga Birkelids forfedre fra Straumen
Området Straumen
Jansgården på Marvoll
Hele Skånland
Bjørngården Pun' Fjell
Første sjøleier på Fjell
Vellamgården på Evjo
Anna fra Kipparberget
Husmann på Fjell
Husmann på Skånland
Alle sider

Anna fra Kipparberget

Ane Katrina Karlsdotter Kneese er datter til Carl Kneese, som igjen er sønn av Carl (Karel) Franz Kneese fra Tyskland. Karel ble født i 1731 og giftet seg i Bergen i 1756 med Anna Catharina Faber, født 1737 i Bergen. Anes far Carl ble også født i Bergen, i 1759, og han giftet seg i 1794 med Engeborg Mortensdotter i Kipparberget, men hun kom opprinnelig fra Jensgården, Inner-Vikan på Innstranda.

Carl Franz og Anna Cathrina Kneese blir Ingas tipp-tipp-oldeforeldre.

Carl og Engeborg Kneese blir Ingas tipp-oldeforeldre.

Lars og Ane Andersson blir Ingas oldeforeldre.

29. april 1817 fikk Lars bygselseddel på både Mensgården og Per-Hansongården, som hørte under Bodø kirke, og dermed var Vellamgården samlet igjen. Lars var nok ikke særlig driftig av seg, eller så var han preget av å være svært ubemidlet, eller kanskje var han blitt ufør på ett eller annet vis, for han måtte forlate Vellamgården en gang mellom 1827 og 1830. Kanskje ble avgiften til kirka for stor. Senere levde han og familien en omflakkende tilværelse. Fra Evjo dro de til Ripnes, hvor de antagelig bodde hos noen, mens han på Bakksundholmen riktignok sto som bruker, men var vel heller husmann hos et eldre ektepar. Over på Straumvika finner man ingen notater om bruk, så de bodde nok også der hos kjentfolk. Ane kom jo fra Kipparberget, så det kan gjerne være at de bodde hjemme hos hennes folk. Det var her Lars endte sine dager, antagelig ute på havet. Hvor Ane oppholdt seg etter at Lars døde, og frem til sin egen død i 1881, finner jeg ingentig om. Hun var jo bare 40 år, med fire barn i alderen 5 til 14 år, så det er nok sannsynlig at hun giftet seg på nytt, men hvor? Først i folketellingen 1865 finner vi at enken Anne Karlsdatter er "logerende" hos sønnen Erik Larsen på Rangset. Det står at hun er 70 år, men hun er nok bare 67 da.

Lars flytterSist oppdatert mandag 16. april 2018 15:57  
Antall ganger lest: 9010