Birkelisidene

...Birkelis gode sider

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Hjem Birkelistoff Historie Inga Birkelids forfedre fra Straumen - Jansgården på Marvoll

Inga Birkelids forfedre fra Straumen - Jansgården på Marvoll

E-post Skriv ut PDF
Artikkelindeks
Inga Birkelids forfedre fra Straumen
Området Straumen
Jansgården på Marvoll
Hele Skånland
Bjørngården Pun' Fjell
Første sjøleier på Fjell
Vellamgården på Evjo
Anna fra Kipparberget
Husmann på Fjell
Husmann på Skånland
Alle sider

Jansgården på Marvoll

Gravminner viser at Marvoll var bebodd i vikingtida, og det er sannsynlig et det bodde folk her frem til svartedauden, men etter den lå den øde, kanskje helt frem til 1500-tallet, for den nevnes i skrift først i 1521, som en av de første i området med en oppsitter som har navnet Erik. I 1548 er det en Ola der, og i 1567 en Trond. Etter århundreskiftet er det to bruk der, Asbjørngården og Jansgården. På bildet under (fra bygdeboka) ser vi det som var Jansgården, Gnr 91 Bnr 3 Marvoll, til venstre. Foran og til høyre er det husene som nå er Bnr 4, og antagelig omtrent der Asbjørngården var. Jansgården har fått navnet etter vår Jan Persson.

Marvoll

Jans Persson er den første sikre av Ingas aner vi finner i bygdeboka. Det er ingen informasjon om når han er født, men han var bruker på Jansgården fra 1609 til 1634, da han antagelig døde. Som bruker må vi regne med at han er en voksen mann, sikkert minst 30 år, altså født omkring eller før 1580. Hvis vi antar at Jans var omtrent 30 år da han fikk sin første sønn Ola i 1593, betyr det at Jans med større sikkerhet er født mellom 1560 og 1565. Det kan tenkes at Jans er sønn til Per Larsson på Inner-Tuv, som var bruker der i 1567, men det blir bare spekulasjoner. Det er ellers 4-5 personer med navnet Per som skattet for jord i 1567, i Koddvag, på Rangset, Seines, Seivåg og Knapplund, og som da er mulige kandidater til å være Jans far. Jans hadde tre sønner, Ola, Mekkel og Per. Sistnevnte er antagelig identisk med en Per som er nevnt som husmann på Seines 1616-19, mens Mekkel sannsynligvis er han som bebodde Mekkelgården på Marvoll som husmann fra 1628 til 1665, og Ola som bebodde både Gammel- og Ny-Olagården her som husmann fra 1526 til 1571.

Jans Persson blir Ingas tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-oldefar.

Ola Jansson ble født ca 1593 på Jansgården som sønnen til Jans Persson. Ola var gift med Marit, men om henne vet vi ikke mer enn at hun var i live i alle fall frem til 1674. Hun står som bruker av Ny-Olagården fra 1672 til 1674, noe som forteller at Ola døde i 1671 og Marit kanskje tre år senere. Paret Ola og Marit hadde to sønner, Anders, født ca 1624, og Ola, født ca 1629. Begge sønnene flyttet til Skånland, først Ola Olsson rundt 1648, så Anders rundt 1652 til Beretgården hvor han døde ca 1670.

Ola Jansson blir Ingas tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-oldefar.

En liten morsomhet er det at Ingas svigersøster, Kristianna fra Birkeli, giftet seg med Albert Marvold, nettopp her på Jansgården, eller Gnr 91 Bnr 3 som det nå er, i 1913, 300 år etter at Jans var bruker her.Sist oppdatert mandag 16. april 2018 15:57  
Antall ganger lest: 8786